V. Uporaba sredstev družbenega obveščanja

2493 Znotraj moderne družbe imajo sredstva družbenega obveščanja zelo pomembno vlogo v pridobivanju obvestil, pospeševanju kulture in vzgoji. Ta vloga še narašča zaradi napredka tehnike, obilnosti in raznovrstnosti novih prenosov, vpliva, ki ga izvajajo ta sredstva na javno mnenje.

2494 Obveščenost prek teh sredstev je v službi skupnega blagra (prim. O 11). Družba ima pravico do obveščenosti, ki temelji na resnici, svobodi, pravičnosti in solidarnosti.

Da se pa more to prav vršiti, je treba, da je obvestilo glede na predmet vedno resnično in v skladu s pravičnostjo in ljubeznijo tudi neokrnjeno. Glede načina mora biti pošteno in dostojno, da sveto varuje nravne zakone, zakonite človekove pravice in dostojanstvo, tako pri poizvedovanju kot pri širjenju vesti (O 5).

2495 “Vsi člani družbe morajo tudi na tem področju spolnjevati svoje dolžnosti glede pravičnosti in ljubezni in si prizadevati, da bodo tudi s pomočjo teh sredstev oblikovali in širili pravilno javno mnenje” (O 8). Solidarnost se izkazuje kot posledica resničnega in pravilnega obveščanja in svobodnega pretakanja idej, ki pospešujejo spoznavanje drugega in spoštovanje do njega.

2496 Sredstva družbenega obveščanja (posebno množična) lahko povzročijo nekakšno pasivnost pri uporabnikih, saj iz njih naredijo malo čuječe porabnike sporočil ali predstav. Uporabniki si bodo v razmerju do množičnih sredstev obveščanja nalagali umerjenost in disciplino. Oblikovati si bodo morali razsvetljeno in pravilno vest, da se bodo laže upirali manj poštenim vplivom.

2497 Že zaradi svojega poklica pri tisku imajo tisti, ki so zanj odgovorni, pri širjenju vesti dolžnost, da služijo resnici in ne žalijo ljubezni. Enako skrbno si bodo prizadevali za spoštovanje do narave dejstev in do meja kritične sodbe glede oseb. Izogibati se morajo skušnjavi, da bi zašli v blatenje.

2498 “Zaradi splošnega blagra, ki mu ta sredstva služijo, ima javna oblast še posebne dolžnosti. Njena naloga je, da brani in varuje resnično in pravično svobodo obveščanja” (O 12). Ko javna oblast izdaja zakone in nadzoruje njihovo izvajanje, mora skrbeti, da zaradi slabe uporabe teh sredstev “ne bosta oškodovana javna nravnost in družbeni napredek” (O 12). Kaznovala bo kršitev pravic posameznika do dobrega imena in tajnosti zasebnega življenja. Pravočasno in pošteno bo dajala obvestila, ki se tičejo splošnega blagra ali odgovarjajo na utemeljene zaskrbljenosti prebivalstva. Nobena stvar ne more opravičiti zatekanja k neresničnim obvestilom zato, da bi prek sredstev obveščanja manipulirali z javnim mnenjem. Takšni posegi ne bodo škodovali svobodi posameznikov in skupin.

2499 Morala razkriva rano totalitarnih držav, ki sistematično ponarejajo resnico, izvajajo s sredstvi obveščanja politično gospostvo nad mnenjem, manipulirajo z obtoženimi in pričami javnih procesov ter si domišljajo, da bodo zagotovili svojo tiranijo z dušitvijo in tlačenjem vsega, kar imajo za “mnenjske delikte”.