6. člen: Zakrament svetega reda

1536 Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi do konca časov: to je torej zakrament apostolske službe. Obsega tri stopnje: škofovstvo, prezbiterat in diakonat.
(O tem, kako je Kristus postavil apostolsko službo in podelil poslanstvo, glej nazaj). – Tu gre le za vprašanje o zakramentalni poti, po kateri se ta služba predaja naprej).