Drugo poglavje: "Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe"

Jezus je dejal svojim učencem: “Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil!” (Jn 13,34).

2196 Na vprašanje o prvi zapovedi je Jezus odgovoril: “Prva je: 'Poslušaj, Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, iz vsega svojega srca, iz vse svoje duše, z vsem svojim mišljenjem in z vso svojo močjo’. Druga pa je: 'Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe’. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved” (Mr 12,29-31).

Apostol Pavel k temu pristavlja: “Kdor ljubi bližnjega, je izpolnil postavo. Zakaj zapovedi 'Ne prešuštvuj, Ne ubijaj, Ne kradi, Ne poželi,’ pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi: 'Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.’ Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen je torej spolnitev postave” (Rim 13,8-10).