V. Kdo sme krstiti?

1256 Redna delivca krsta sta škof in duhovnik ter, v latinski Cerkvi, tudi diakon (prim. ZCP, kan 861, & 1; ZVCP, kan. 677, & 1). V potrebi more krstiti, če ima zahtevan namen, vsak človek, tudi tisti, ki ni krščen. Zahtevani namen je, da hoče storiti to, kar dela Cerkev, ko krščuje, in da uporabi trinitarični krstni obrazec. Cerkev vidi razlog za to možnost v vsezveličavni božji volji (prim. 1 Tim 2,4) in v potrebnosti krsta za zveličanje (prim. Mr 16,16) (prim. DzS 1315; 646; ZCP, kan. 861, & 2).