8. člen: Greh

I. Usmiljenje in greh

II. Opredelitev greha

III. Različnost grehov

IV. Velikost greha: smrtni in mali greh

V. Množitev greha