II. Boj za čistost

2520 Krst podeljuje prejemniku milost očiščenja vseh grehov. Toda krščeni se mora še naprej bojevati zoper poželjivost mesa in zoper neurejena poželenja. Z božjo milostjo se do tega povzpne – s krepostjo in darom čistosti, kajti čistost omogoča ljubiti z iskrenim in nerazdeljenim srcem. – s čistostjo namena, ki obstoji v tem, da se usmerja na človekov resnični smoter: s preprostim (neskaljenim) očesom skuša krščeni najti in spolnjevati v vsaki stvari božjo voljo (prim. Rim 12,2; Kol 1,10). – s čistostjo pogleda, zunanjega in notranjega; z disciplino čustev in domišljije; z odklanjanjem vsakega popuščanja v nečistih mislih, ki ga nagibljejo, da bi se odvrnil od poti božjih zapovedi: “Pogled vzbuja nespametnemu poželenje” (Mdr 15,5). – z molitvijo:

Menil sem, da je spolna vzdržnost stvar človekovih lastnih moči, a teh si jaz nisem bil v svesti, ker sem bil v svoji nespameti tako neveden, da nisem poznal besed, ki so zapisane, da nihče ne more biti vzdržen, če mu ti ne daš. Tudi meni bi bil vsekakor dal, če bi bil s srčno tožbo trkal na tvoja ušesa in v trdni veri svojo skrb preložil nate (sv. Avguštin, conf. 6,11,20).

2521 Čistost postavlja zahtevo po sramežljivosti. Sramežljivost je sestavni del zmernosti. Sramežljivost varuje intimnost osebe in v ta namen zavrača razkrivanje tega, kar mora ostati skrito. Naravnana je na čistost in izpričuje njeno tenkočutnost. Sramežljivost vodi poglede in kretnje tako, da se skladajo z dostojanstvom oseb in njihove povezanosti.

2522 Sramežljivost ščiti skrivnost oseb in njihove ljubezni. Sramežljivost vabi k potrpežljivosti in umerjenosti v ljubezenskem odnosu; in terja, da so izpolnjeni pogoji za dokončno medsebojno podaritev in zavezo moža in žene. Sramežljivost je skromnost. Sramežljivost navdihuje izbiro obleke. Tam, kjer se nakazuje nevarnost za nezdravo radovednost, ohranja molk ali zadržanost. Sramežljivost postane diskretnost.

2523 Obstaja tudi sramežljivost čustev kakor sramežljivost telesa. Ta sramežljivost protestira na primer zoper “zvedavo” raziskovanje človeškega telesa v nekaterih reklamah in publikacijah ali zoper teženje nekaterih medijev, da bi šli v razkrivanju zaupnih intimnosti predaleč. Sramežljivost narekuje takšen način življenja, ki omogoča upirati se vabam mode in pritisku gospodujočih ideologij.

2524 Oblike, ki jih sramežljivost privzema, se od ene do druge kulture razlikujejo. Povsod pa sramežljivost ostaja slutnja duhovnega dostojanstva, ki je lastno človeku. Rodi se s prebujenjem zavesti osebka. Učiti sramežljivosti otroke in doraščajoče je prebujati v njih spoštovanje do človeške osebe.

2525 Krščanska čistost terja očiščenje družbenega ozračja. Od sredstev družbenega obveščanja zahteva takšno poročanje, ki skrbi za spoštljivost in zadržanost. Čistost srca osvobaja od razširjenega erotizma in odstranja predstave, ki pospešujejo razkazovanje človekove spolnosti in zaslepljanje.

2526 Tisto, kar imenujejo permisivnost (svobodnjaštvo) nravi, temelji na zmotnem umevanju človeške svobode; za svojo zgraditev potrebuje človeška svoboda, da se daje poprej vzgajati nravni postavi. Od tistih, ki so odgovorni za vzgojo, je primerno zahtevati, da mladini nudijo pouk, ki spoštuje resnico, vrline srca in človekovo nravno in duhovno dostojanstvo.

2527 “Veselo Kristusovo oznanilo neprestano prenavlja življenje in kulturo padlega človeka ter pobija in odstranja zmote in zlo, ki izvira iz vedno preteče zapeljivosti greha. Nenehno očiščuje in dviga nravi narodov. Z nadzemeljskim bogastvom od znotraj oplaja duhovne odlike in darove vsakega naroda in sleherne dobe, jih krepi, dovršuje in v Kristusu obnavlja” (CS 58, par. 4).

NA KRATKO

2528 “Kdorkoli gleda žensko s poželenjem, je v srcu že prešuštvoval z njo” (Mt 5,28).

2529 Deveta zapoved svari pred mesenim poželenjem ali poželjivostjo.

2530 Boj zoper meseno poželenje gre prek očiščevanja srca in izvrševanja zmernosti.

2531 Čistost srca nam bo dala gledati Boga: že zdaj pa nam daje, da gledamo vse v skladnosti z Bogom.

2532 Za očiščevanje srca se zahteva molitev, izvrševanje kreposti čistosti, čistost namena in pogleda.

2533 Za čistost srca se zahteva sramežljivost, ki je potrpežljivost, skromnost in diskretnost. Sramežljivost je varstvo za intimnost osebe.