4. člen: Četrta zapoved

Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog! (2 Mz 20,12).

Bil jima je pokoren (Lk 2,51).

Gospod Jezus je sam spomnil na pomembnost te “božje zapovedi” (Mr 7, 8-13). Apostol uči: “Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj tako je prav. Spoštuj svojega očeta in svojo mater – to je prva zapoved, ki je združena z obljubo – da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji” (Ef 6,1-3; 5 Mz 5,16).

2197 Četrta zapoved je uvod v drugo tablo Ta zapoved naznačuje red ljubezni. Bog je hotel, da takoj za njim spoštujemo svoje starše, katerim dolgujemo življenje in ki so nam predali poznavanje Boga. Dolžni smo izkazovati čast in spoštovati tiste, ki jim je Bog v naš blagor podelil svojo avtoriteto.

2198 Ta zapoved je izražena v pozitivni obliki dolžnosti, ki jih je treba izpolnjevati. Ta zapoved naznanja zapovedi, ki ji sledijo in ki se tičejo posebnega spoštovanja do življenja, do zakona, do zemeljskih dobrin, do dane besede. Ta zapoved sestavlja enega od temeljev socialnega nauka Cerkve.

2199 Četrta zapoved je izrecno namenjena otrokom v njihovih odnosih z očetom in materjo, kajti ta odnos je najbolj vsesplošen. Tiče se prav tako odnosov sorodstva do članov družinske skupnosti. Ta zapoved zahteva spoštovanje, privrženost in hvaležnost do starih staršev in do prednikov. Končno se razteza tudi na dolžnosti učencev do učitelja, uslužbencev do delodajalcev, podrejenih do njihovih predstojnikov, državljanov do njihove domovine, do tistih, ki jo upravljajo ali ji vladajo.

Ta zapoved vključuje in nakazujoč predpostavlja dolžnosti staršev, varuhov, učiteljev, predstojnikov, gosposke, vladarjev, vseh, ki izvajajo avtoriteto nad drugim ali nad kako skupnostjo oseb.

2200 Spolnjevanje četrte zapovedi prinaša s seboj plačilo: “Spoštuj očeta in mater da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo dá Gospod, tvoj Bog!” (2 Mz 20,12; 5 Mz 5,16). Spoštovanje te zapovedi prinaša skupaj z duhovnimi sadovi časne sadove miru in uspehov. Nasprotno pa ima neizpolnjevanje te zapovedi za posledico veliko škodo za skupnosti in za človeške osebe.