Katekizem katoliške Cerkve (kompendij) Katekizem katoliške Cerkve (kompendij) je oblika katekizma, ki je predložen kristjanom v branje. Ne nadomešča Velikega katekizma, ki je izšel leta 1992 ampak je pripomoček za razumevanje, ki vedno kaže na osnovno obliko Katekizma.

Na teh straneh bomo ponudili besedila, da bi bil katekizem ljudem vse dostopnejši.