10. člen: Deseta zapoved

Ne želi … ničesar, kar je tvojega bližnjega! (2 Mz 20,17). Ne želi svojega bližnjega hiše ne polja ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega (5 Mz 5,21).

Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce (Mt 6,21).

2534 Deseta zapoved je tako rekoč dvojčica in dopolnitev devete, ki se nanaša na poželenje mesa. Deseta zapoved prepoveduje pohlep po imetju drugega, pohlep, ki je korenina tatvine, ropa in goljufije, kar prepoveduje sedma zapoved. “Poželenje oči” (prim. 1 Jn 2,16) vodi v nasilnost in krivičnost, ki ju obsoja peta zapoved (prim. Mih 2,2). Lakomnost ima tako kakor nečistovanje svoj izvor v malikovalstvu, ki ga prepovdujejo trije prvi postavni predpisi (prim. Mdr 14,12). Deseta zapoved meri na namen srca; skupaj z deveto zapovedjo na kratko povzema vse določbe postave.