Prvi oddelek: "Verujem" - "verujemo"

26 Veroizpoved začenjamo z besedo: “Verujem” ali “Verujemo”. Preden bomo razlagali vero Cerkve, kakor jo izpovedujemo v veroizpovedi, obhajamo v liturgiji, živimo v spolnjevanju zapovedi in v molitvi, se vprašajmo, kaj sploh pomeni “verovati”. Vera je človekov odgovor Bogu, ki se mu razodeva in podarja, ko hkrati prinaša preobilno luč človeku pri iskanju poslednjega smisla njegovega življenja. Najprej torej razmislimo to človekovo iskanje (prvo poglavje), nato božje razodetje, s katerim Bog prihaja človeku naproti (drugo poglavje), končno odgovor vere (tretje poglavje).