Četrto poglavje: Druga liturgična opravila

1. člen: Zakramentali

2. člen: Krščanski pogreb