2. člen: "In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega

I. Jezus

II. Kristus

III. Edini Božji Sin

IV. Gospod