Prvo poglavje: Človek je "zmožen" Boga

I. Hrepenenje po Bogu

II. Pota pristopa k spoznavanju Boga

III. Spoznanje Boga po gledanju Cerkve

IV. Kako govoriti o Bogu