Prvo poglavje: Verujem v Boga Očeta

198 Naša izpoved vere se začenja z Bogom, kajti Bog je “prvi in poslednji” (Iz 44,6), začetek in cilj vsega. Credo se začenja z Bogom Očetom, ker je Oče prva božja oseba presvete Trojice; naš simbol se začne s stvarjenjem nebes in zemlje, ker je stvarjenje začetek in temelj vseh božjih del.