7. člen: "Od ondod bo prišel sodit žive in mrtve"

I. Spet bo prišel v slavi

II. Sodit žive in mrtve