Prvi oddelek: Molitev v krščanskem življenju

2558 “Velika je skrivnost vere.” Cerkev to skrivnost izpoveduje v apostolski veroizpovedi (prvi del) in jo obhaja v zakramentalnem bogoslužju (drugi del), da bi se življenje vernikov upodabljalo po Kristusu v Svetem Duhu v slavo Boga Očeta (tretji del). Ta skrivnost torej zahteva, da verniki vanjo verujejo, jo obhajajo in iz nje živijo v živem in osebnem odnosu z živim in resničnim Bogom. Ta povezanost je molitev.