1. člen: Zakrament krsta

1213 Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, velika vrata k življenju v Duhu (“vitae spiritualis ianua”) in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. Po krstu se osvobodimo greha in se prerodimo v božje otroke; postanemo udje Kristusa in se včlenimo v Cerkev ter postanemo deležni pri njenem poslanstvu (prim. cerkveni zbor v Florenci, DzS 1314; ZCP, kan. 204, & 1; 849; ZVCP, kan. 675, &1): “Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo – Krst je zakrament prerojenja po vodi in besedi” (RK 2,2,5).