2. odstavek: Cerkev kot božje ljudstvo, Kristusovo telo in tempelj Svetega Duha

I. Cerkev, božje ljudstvo

II. Cerkev, Kristusovo telo

III. Cerkev, Tempelj Svetega Duha