Tretje poglavje: Človek odgovarja Bogu

142 Po svojem razodetju “nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kakor prijatelje in občuje z njimi, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo” (BR 2). Ustrezen odgovor na to povabilo je vera.

143 Z vero človek v celoti podredi svoj razum in svojo voljo Bogu. Z vsem svojim bitjem daje človek pritrditev razodevajočemu se Bogu (prim. BR 5). Sveto pismo imenuje človekov odgovor razodevajočemu se Bogu “poslušnost vere” (prim. Rim 1,5; 16,26).