Drugo poglavje: Bog prihaja človeku naproti

50 Z naravnim razumom more človek spoznati Boga z gotovostjo iz njegovih del. Vendar obstaja še drugačen red spoznanja, ki ga človek ne more doseči s svojimi lastnimi močmi, to je red božjega razodetja (prim. 1. vat. koncil: DS 3015). Po docela svobodnem sklepu se Bog razodeva in se podarja človeku. To dela tako, da razodeva svojo skrivnost, svoj dobrotni načrt, ki ga je pred vsemi veki izoblikoval v Kristusu v prid vseh ljudi. V polnosti razodeva Bog svoj načrt s pošiljatvijo svojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, in Svetega Duha.