7. člen: Sedma zapoved

Ne kradi! (2 Mz 20,15; 5 Mz 5,19; Mt 19,18).

2401 Sedma zapoved prepoveduje, da bi krivično jemali ali zadrževali dobrino bližnjega in kakorkoli delali krivico bližnjemu v njegovih dobrinah. Predpisuje pravičnost in ljubezen pri ravnanju z zemeljskimi dobrinami in s sadovi človeškega dela. Z ozirom na skupni blagor zahteva, da spoštujemo vesoljno namenitev dobrin in pravico do zasebne lastnine. Krščansko življenje si prizadeva dobrine
tega sveta naravnati na Boga in na bratovsko ljubezen.