Drugo poglavje: Zakramentalno obhajanje velikonočne skrivnosti

1135 Kateheza o bogoslužju vsebuje najprej umevanje zakramentalnega uresničevanja odrešenjskega načrta (prvo poglavje). V tej luči se razodeva novost njegovega obhajanja. V tem poglavju pa bo govor o obhajanju zakramentov Cerkve. Gre za to, kar je – pri vsej različnosti bogoslužnih izročil – obhajanju sedmerih zakramentov skupnega; kar je vsakemu od njih posebnega, pride na vrsto pozneje. Ta temeljna kateheza o zakramentalnih obhajanjih odgovarja na osnovna vprašanja, ki si jih glede tega postavljajo verniki:

- kdo obhaja zakramente?

- kako obhajati zakramente?

- kdaj obhajati zakramente?

- kje obhajati zakramente?