VI. Potrebnost krsta

1257 Gospod sam zatrjuje, da je krst potreben za zveličanje (prim. Jn 3,5). Tudi je svojim učencem zapovedal oznanjati evangelij in krščevati vse narode (prim. Mt 28,20) (prim. DzS 1618; CS 14; M 5). Krst je potreben za zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in so imeli možnost prositi za zakrament (prim. Mr 16,16). Cerkev ne pozna drugega sredstva za zagotovitev vstopa v večno blaženost, kakor je krst; zato se skrbno varuje zanemarjanja poslanstva, ki ga je prejela od Gospoda, naj dela za to, da se “iz vode in Duha” prerodijo vsi tisti, ki morejo biti krščeni. Bog je zveličanje navezal na zakrament krsta, toda on sam ni vezan na svoje zakramente.

1258 Cerkev od zmeraj ohranja trdno prepričanje, da so tisti, ki pretrpijo smrt zaradi vere, ne da bi bili prejeli krst, s svojo smrtjo krščeni za Kristusa in s Kristusom. Ta krst krvi priobčuje kakor krst želja sadove krsta, ne da bi bil (to) zakrament.

1259 Katehumenom, ki umrjejo pred krstom, njihovo izrecno hrepenenje po njegovem prejemu, združeno s kesanjem zaradi svojih grehov in z ljubeznijo zagotavlja zveličanje, ki ga niso mogli prejeti po zakramentu.

1260 “Ker je namreč Kristus za vse umrl in ker je poslednja človekova poklicanost v resnici samo ena, to se pravi božja, moramo biti prepričani, da Sveti Duh na način, ki je znan Bogu, vsem ljudem podarja možnost, da se pridružijo tej velikonočni skrivnosti” (CS 22; prim. C 16; M 7). Vsak človek, ki ob nepoznanju Kristusovega evangelija in njegove Cerkve išče resnico in izpolnjuje božjo voljo, kolikor jo spozna, more biti zveličan. Mogoče je predpostavljati, da bi taki ljudje imeli izrečno željo po krstu, če bi poznali njegovo potrebnost.

1261 Glede otrok umrlih brez krsta, Cerkev ne more drugega kakor zaupati božjemu usmiljenju, kakor to dela pri pogrebnem obredu zanje. Veliko usmiljenje Boga, ki hoče, da se zveličajo vsi ljudje (prim. 1 Tim 2,4), in Jezusova nežna ljubezen do otrok, ki ga je nagnila, da je rekel: “Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in jim ne branite” (Mr 10,14), nam dovoljujeta upati, da je neka pot za zveličanje otrok, umrlih brez krsta. Toliko nujnejši je tudi klic Cerkve, naj ne preprečujemo malim otrokom priti h Kristusu po daru svetega krsta.