IV. Zahvalna molitev

2637 Zahvaljevanje je značilno za molitev Cerkve, ki v obhajanju evharistije razodeva in bolj postaja to, kar je. Kristus namreč v delu odrešenja osvobaja stvarstvo greha in smrti, da bi ga znova posvetil in storil, da se vrne k Očetu, v njegovo slavo. Zahvaljevanje udov skrivnostnega telesa je deležnost pri zahvaljevanju njihove glave.

2638 Kakor v prosilni molitvi more tudi tu vsak dogodek in vsaka potreba postati zahvalni dar. Pisma sv. Pavla se pogosto začenjajo in končujejo z zahvalo, in vedno je v njej navzoč Gospod Jezus. “V vsakršnem položaju se zahvaljujte: zakaj to je božja volja v Kristusu Jezusu glede vas” (1 Tes 5,18). “Vztrajajte v molitvi, čujte v njej in se zahvaljujte” (Kol 4,2)