Drugi oddelek: Sedem zakramentov cerkve

1210 Zakramente nove zaveze je postavil Kristus in jih je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, mašniško posvečenje (sveti red) in zakon. Sedem zakramentov se dotika vseh obdobij in vseh pomembnih trenutkov kristjanovega življenja: podeljujejo prerojenje in rast, ozdravljenje in poslanstvo za versko življenje kristjanov. Pri tem je neka podobnost med obdobji naravnega življenja in med obdobji duhovnega življenja (prim. sv. Tomaž Akvinski, STh, 3,65,1).

1211 Držeč se te podobnosti bomo najprej predstavili tri zakramente uvajanja v krščanstvo (prvo poglavje), nato zakramenta ozdravljanja (drugo poglavje), končno zakramenta, ki služita občestvu in poslanstvu vernikov (tretje poglavje). To zaporedje gotovo ni edino mogoče, a pomaga nam videti, da so zakramenti en sam organizem, v katerem ima vsak posamezen zakrament svoje življenjsko mesto. V tem organizmu zavzema evharistija kot “zakrament zakramentov” edinstveno mesto: “Vsi drugi zakramenti so naravnani nanj kot na svoj cilj” (sv. Tomaž Akvinski, STh, 3,65,3).