I. Živeti v resnici

2465 Stara zaveza izpričuje: Bog je vir sleherne resnice. Njegova beseda je resnica (prim. Prg 8,6; 2 Kr 7,28). Njegova postava je resnica (prim. Ps 118,142). “Od roda do roda traja njegova zvestoba” (Ps 118,90; prim. Lk 1,46). Ker je Bog “resnicoljuben” (Rim 3,4), zato so udje njegovega ljudstva poklicani, da žive v resnici (prim. Ps 118,30).

2466 V Jezusu Kristusu se je božja resnica razodela v celoti. Jezus, ki je “poln milosti in resnice” (Jn 1,14), je “luč sveta” (Jn 8,12), je resnica (prim. Jn 14,6). “Nihče, kdor veruje vanj, ne ostane v temi” (Jn 12,46). Jezusov učenec “ostane v njegovi besedi”, da bi spoznal resnico, ki osvobaja (prim. Jn 8,32) in posvečuje (prim. Jn 17,17). Hoditi za Jezusom je isto kot živeti iz “Duha resnice” (Jn 14,17), ki ga Oče pošilja v njegovem imenu (prim. Jn 14,26) in uvaja “v vso resnico” (Jn 14,17; 16,13). Svoje učence Jezus uči brezpogojne ljubezni do resnice: “Vaš govor bodi: Da, da; ne, ne” (Mt 5,37).

2467 Človek je po naravi usmerjen k resnici. Dolžan jo je spoštovati in izpričevati: “Ker vsem ljudem pripada dostojanstvo osebe … jih že njihova narava sama priganja, so pa tudi nravno dolžni, iskati resnico, zlasti tisto, ki se tiče religije. Dolžni so tudi držati se spoznane resnice in vse svoje življenje uravnavati po njenih zahtevah” (VS 2).

2468 Resnico kot pravilno delovanje in govorjenje imenujemo resnicoljubnost, iskrenost ali odkritost. Resničnost ali resnicoljubnost je krepost, ki je v tem, da se kažemo resnične v svojih dejanjih in govorimo resnico v svojih besedah, tako da se varujemo dvoličnosti, pretvarjanja in hinavščine.

2469 “Ljudje ne bi mogli živeti skupaj, če ne bi imeli medsebojnega zaupanja, to se pravi, če ne bi drug drugemu razkrivali resnice” (sv. Tomaž Akvinski, s. th. 2-2,109,3, ad 1). Krepost resnicoljubnosti daje drugemu po pravici to, kar mu gre. Resnicoljubnost se drži pravilne sredine med tem, kar je treba izraziti, in tajnostjo, ki jo je treba ohranjati; resnicoljubnost obsega dostojnost in obzirnost. Na osnovi pravičnosti “je človek dolžan drugemu pošteno razkrivati resnico” (sv. Tomaž Akvinski, s. th. 2-2,109,3).

2470 Kristusov učenec hoče “živeti v resnici”, to se pravi v preprostosti življenja, ki se sklada z Gospodovim zgledom, in ostaja v Gospodovi resnici. “Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu živimo v temi, lažemo in se ne držimo resnice” (1 Jn 1,6).