IV. Družina in božje kraljestvo

2232 Družinske vezi so sicer pomembne, niso pa absolutne. Kolikor bolj otrok odrašča nasproti svoji človeški in duhovni zrelosti ter avtonomiji, s toliko večjo jasnostjo in močjo se javlja njegova edinstvena poklicanost, ki prihaja od Boga. Starši bodo ta klic spoštovali in podpirali odgovor svojih otrok, da mu sledijo. Treba se je prepričati, da je prvi kristjanov poklic hoja za Jezusom (prim. Mt 16,25). “Kdor ima očeta in mater rajši kot mene, ni mene vreden” (Mt 12,49).

2233 Postati Jezusov učenec se pravi sprejeti povabilo, da naj pripadamo božji družini in živimo v skladu z Jezusovim načinom življenja: “Kdorkoli namreč spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, mi je brat in sestra in mati” (Mt 12,49).

Starši bodo z veseljem in zahvaljevanjem sprejeli ter spoštovali Gospodov klic, namenjen temu ali onemu od njihovih otrok, da naj zaradi božjega kraljestva hodi za njim v devištvu, v posvečenem življenju ali duhovniški službi.