Tretje poglavje: Zakramenti služenja občestvu

1533 Krst, birma in evharistija so zakramenti krščanskega uvajanja. Ti zakramenti utemeljujejo skupno poklicanost vseh Kristusovih učencev, poklicanost k svetosti in k poslanstvu širjenja evangelija v svetu. Podeljujejo milosti, ki so potrebne za življenje po Duhu v tem življenju romarjev na poti v domovino.

1534 Dva druga zakramenta, sveti red in sveti zakon, sta naravnana na odrešenje in zveličanje drugih. Če obenem prispevata k osebnemu zveličanju, dosegata to prek služenja drugim. Ta dva zakramenta podeljujeta posebno poslanstvo v Cerkvi in sta namenjena graditvi božjega ljudstva.

1535 V teh dveh zakramentih morejo tisti, ki so že bili s krstom in birmo (prim. C 10) posvečeni za skupno duhovništvo vseh vernikov, prejeti posebna posvečenja. Tisti, ki prejmejo zakrament svetega reda, so posvečeni za to, da bi v Kristusovem imenu “bili pastirji Cerkve z božjo besedo in milostjo” (C 11). Z druge strani pa “krščanska zakonca poseben zakrament okrepi in tako rekoč posveti za dolžnosti in dostojanstvo njunega stanu” (CS 48,2).