Prvi oddelek: Človekova poklicanost: Življenje v Duhu

1699 Življenje v Svetem Duhu izpolni človekovo poklicanost (prvo poglavje). Življenje v Svetem Duhu sestoji iz božje ljubezni in človeške solidarnosti (drugo poglavje). Podeli se po milosti kot odrešenje in zveličanje (tretje poglavje).