V. Kdo more podeliti ta zakrament?

1575 Kristus je izbral apostole in jim je podelil del svojega poslanstva in svoje avtoritete (oblasti). Povišan na Očetovo desnico ne zapusti svoje črede, marveč jo ohranja po apostolih pod svojim stalnim varstvom in jo tudi vodi po prav teh pastirjih, ki danes nadaljujejo njegovo delo (prim. RiM, hvalospev pri mašah apostolov). Kristus je torej tisti, ki daje nekaterim, da so apostoli, drugim, da so pastirji (prim. Ef 4,11). Kristus še naprej deluje po škofih (prim. C 21).

1576 Ker je zakrament svetega reda zakrament apostolske službe, pripada škofom kot naslednikom apostolov, da predajajo naprej “duhovni dar” (C 21) in “apostolsko seme” (C 20). Veljavno posvečeni škofje, torej tisti, ki so v nepretrgani vrsti apostolskega nasledstva, podeljujejo veljavno tri stopnje zakramenta svetega reda (prim. DS 794 in 802; CIC kan. 1012; CCEO, kan.744; 747).