1. člen: "Povzetek celotnega evangelija"

2761 “Gospodova molitev je res povzetek celotnega evangelija” (Tertulijan, or. 1). “Ko nam je Gospod zapustil ta molitveni obrazec, je dodal: 'Prosite in boste prejeli’ (Lk 11,9). Vsakdo more torej nasloviti na nebesa različne molitve po svojih potrebah, toda vedno naj začne z Gospodovo molitvijo, ki ostane temeljna molitev” (Tertulijan, or. 10).