5. člen: "Jezus Kristus je šel v predpekel, tretji dan od mrtvih vstal"

631 “Jezus se je spustil v najnižje pokrajine zemlje. Ta, ki se je spustil, je isti, ki se je tudi vzdignil” (Ef 4,9-10). V apostolski veroizpovedi navaja v istem členu vere Kristusov sestop v predpekel in Kristusovo vstajenje od mrtvih tretji dan, kajti v svoji pashi je Kristus dal, da je iz dna smrti vzklilo življenje:

Christus, Filius tuus,
qui, regressus ab inferis,
humano generi serenus illuxit,
et vivit et regnat in saecula saeculorom. Amen.

Kristus, tvoj Sin,
ki je po vrnitvi od mrtvih
jasno zasvetil človeškemu rodu
ter živi in kraljujej vekomaj. Amen.
(RiM, velikonočna vigilija 18: Exultet)