II. Oblikovanje vesti

1783 Vest mora biti poučena in nravna sodba razsvetljena. Dobro oblikovana vest je pravilna in resnicoljubna. Svoje sodbe oblikuje razumno, v skladu z resnično dobrino, kakor to hoče Stvarnikova modrost. Vzgoja vesti je ljudem nujno potrebna; kajti podvrženi so negativnim vplivom in greh jih zavaja v skušnjavo, da bi dajali prednost svoji lastni sodbi in odklanjali (od Cerkve) potrjene nauke.

1784 Vzgoja vesti je naloga vsega življenja. Že od prvih let naprej prebuja otroka k spoznavanju in izvrševanju notranje postave, spoznane po vesti. Razumna vzgoja uči človeka krepostnosti; varuje ga pred strahom, sebičnostjo in napuhom, pred občutkom krivde in vzgibi samovšečnosti, porojenimi iz človeških slabosti in napak, ali pa človeka vsega tega ozdravlja. Vzgoja vesti zagotavlja svobodo in poraja mir srca.

1785 Pri vzgoji vesti je božja beseda luč na naši poti; usvajati si jo moramo v veri in molitvi in jo udejanjati v življenju. Tudi moramo svojo vest izpraševati ob pogledu na Gospodov križ. Podpirajo nas darovi Svetega Duha, pomagajo nam pričevanja in nasveti drugih, vodijo nas nauki, ki jih potrjuje Cerkev (prim. VS 14).