I. Blagri

1716 Blagri so v središču Jezusovega oznanjevanja. Oznanilo blagrov nanovo povzema obljube, ki jih je Bog dajal izvoljenemu ljudstvu od Abrahama naprej. To oznanilo jih dopolni, ko jih naravna ne več zgolj na uživanje neke dežele, marveč na nebeško kraljestvo:

Blagor ubogim v duhu, ker je njihovo nebeško kraljestvo.
Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali.
Blagor žalostnim, ker bodo potolaženi.
Blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni.
Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli.
Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci.
Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in vse grdo o vas lažnivo govorili.
Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko (Mt 5,3-10).

1717 Blagri slikajo obraz Jezusa Kristusa in opisujejo njegovo ljubezen; izražajo poklicanost vernikov, pridruženih slavi njegovega trpljenja in vstajenja; razjasnjujejo značilna dejanja in naravnanosti krščanskega življenja; so osupljujoče obljube, ki v bridkostih vzdržujejo upanje; naznanjajo blagoslove in nagrade, ki so v temini učencem že pridobljeni; v življenju Device Marije in vseh svetnikov so se blagri že začeli.