8. člen: Osma zapoved

Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! (2 Mz 20,16).

Prednikom je bilo rečeno: Ne prisegaj po krivem; spolni pa, kar si prisegel Gospodu! (Mt 5,33).

2464 Osma zapoved prepoveduje v odnosih z bližnjim pačiti resnico. Ta nravni predpis izvira iz poklicanosti svetega ljudstva, da bi bilo priča za svojega Boga, ki je resnica in hoče resnico. Kršitve resnice z besedami ali dejanji izražajo odklanjanje, da bi sprejemali nase prizadevanje za to, kar je pravilno: so izraz temeljne nezvestobe Bogu in v tem smislu spodkopavajo temelje zaveze.