III. Namen in naslovljenci katekizma

11 Cilj pričujočega katekizma je predstaviti organski in sintetičen pregled bistvenih in temeljnih vsebin katoliškega nauka, tako o veri kakor o morali, v luči 2. vatikanskega koncila in celotnega izročila Cerkve. Njegovi poglavitni viri so: Sveto pismo, cerkveni očetje, liturgija in cerkveno učiteljstvo. Rabil naj bi “kot izhodišče za katekizme in priročnike, ki jih sestavljajo v različnih deželah” (končno poročilo II B a 4).

12 Ta katekizem je namenjen predvsem odgovornim za katehezo: najprej škofom, učiteljem vere in pastirjem Cerkve, kot orodje pri uresničevanju njihove učiteljske službe sredi božjega ljudstva; po njih pa vsem sestavljalcem katekizmov, duhovnikom in katehistom. Hkrati pa bo koristno branje tudi vsem drugim kristjanom.