3. člen: Socialna pravičnost

1928 Družba zagotavlja socialno pravičnost, kadar uresničuje razmere, ki omogočajo združenjem in vsakemu posamezniku dosegati to, kar jim gre po njihovi naravi in njihovi poklicanosti. Socialna pravičnost je povezana s skupnim blagrom in z izvrševanjem oblasti.