3. člen: Tretja zapoved

Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela! Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga; ne opravljaj nobenega dela (2 Mz 20,8-10; prim. 5 Mz 5,12-15).

Sobota je zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote (Mr 2,27-28).