2. odstavek: "...spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device"

I. Spočet od Svetega Duha

II. ...rojen iz Marije Device