Prvo poglavje: Zakramenti uvajanja v krščanstvo

1212 Z zakramenti uvajanja v krščanstvo, se pravi s krstom, birmo in evharistijo, se polagajo temelji celotnega krščanskega življenja. “Delež božje narave, ki se ljudem podeljuje po Kristusovi milosti, je podoben rojstvu, rasti in hranjenju naravnega življenja. Krst namreč vernike prerodi, birma jih okrepi in v evharistiji prejemajo kruh večnega življenja. S temi zakramenti uvajanja v krščanstvo verniki prejemajo vedno večje zaklade božjega življenja in napredujejo v popolni ljubezni” (BI; prim. UV, Predhodna navodila 1-2).