1. člen: Izrazi molitve

I. Ustna molitev

II. Premišljevanje

III. Notranja molitev