3. člen: Sveto Pismo

I. Kristus, edina beseda Svetega pisma

II. Navdihnjenje in resničnost Svetega pisma

III. Sveti Duh, razlagalec Svetega Pisma

IV. Kanon Svetega pisma

V. Sveto pismo in življenje Cerkve