II. Češčenje svete Device

971“Blagrovali me bodo vsi rodovi” (Lk 1,48): “Pobožnost Cerkve do svete Device je notranje povezana s krščanskim bogoslužjem” (MČ 56). Sveti Devici “Cerkev po pravici izkazuje posebno češčenje. Že od najstarejših časov so namreč bl. Devico častili pod naslovom 'božje Porodnice’, pod katere varstvo se verniki v molitvi zatekajo v vseh svojih nevarnostih in potrebah … To češčenje … je sicer docela edinstveno, vendar se bistveno razlikuje od češčenja, kakršnega izkazujemo tako učlovečeni Besedi kakor tudi Očetu in Svetemu Duhu in katerega Mariji izkazovano češčenje kar najbolj pospešuje (C 66). To češčenje se izraža v bogoslužnih praznikih, ki so posvečeni božji Materi (prim. B 103) in v marijanskih molitvah, npr. v svetem rožnem vencu, “povzetku celotnega evangelija” (prim. MČ 42).