Drugi oddelek: Izpovedovanje krščanske vere

Veroizpovedni obrazci

Prvo poglavje: Verujem v Boga Očeta

Drugo poglavje: Verujem v Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega

Tretje poglavje: Verujem v Svetega Duha