3. člen: Zakrament evharistije

1322 Sveta evharistija dovrši uvajanje v krščanstvo. Tisti, ki so bili s krstom dvignjeni k dostojanstvu kraljevega duhovništva in z birmo globlje upodobljeni po Kristusu, prejmejo prek evharistije skupaj z vso skupnostjo delež pri Gospodovi daritvi sami.

1323 “Naš Odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride, in da bi tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave” (B 47).