II. Sodit žive in mrtve

678 Kakor preroki (prim. Dan 7,10; Jl 3-4; Mal 3,19) in Janez Krstnik (prim. Mt 3,7-12) je tudi Jezus v svojem oznanjevanju napovedal sodbo na poslednji dan. Tedaj bo osvetljeno ravnanje vsakogar (prim. Mr 12,38-40) in skrivnosti srca (prim. Lk 12,1-3; Jn 3,20-21; Rim 2,16; 1 Kor 4,5). Tedaj bo obsojena zadolžena (grešna) nevera, ki je zaničevala milost, katero podarja Bog (prim. Mt 11,20-24; 12,41-42). Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje ali odklonitev milosti in božje ljubezni (prim. Mt 5,22; 7,1-5). Jezus bo rekel poslednji dan: “Karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni” (Mt 25,40).

679 Kristus je Gospod večnega življenja. Polno pravico, da dokončno presodi človeška dela in srca, ima kot Odrešenik sveta. To pravico je “pridobil” s svojim križem. Tudi Oče je prepustil “vso sodbo Sinu” (Jn 5,22; prim. Jn 5,27; Mt 25,31; Apd 10,42; 17,31; 2 Tim 4,1). Vendar Sin ni prišel, da bi sodil, ampak da bi reševal (prim. Jn 3,17) in dal življenje, ki je v njem (prim. Jn 5,26). Z odklonitvijo milosti v tem življenju se vsakdo že sam sodi (prim. Jn 3,18; 12,48), prejme po svojih delih (prim. 1 Kor 3,12-15) in se more celo za večno pogubiti, če zavrača duha ljubezni (prim. Mt 12,32; Heb 6,4-6; 10,26-31).

NA KRATKO

680 Kristus Gospod že kraljuje po Cerkvi, vendar mu vse na tem svetu še ni podvrženo. Zmagoslavja Kristusovega kraljestva ne bo brez poslednjega naskoka sil zla.

681 Na sodni dan, ob koncu sveta, bo prišel Kristus v slavi dovršit dokončno zmagoslavje dobrega nad zlom, ki sta v zgodovini rasli skupaj kakor pšenica in ljuljka.

682 Ko bo poveličani Kristus ob koncu časov prišel sodit žive in mrtve, bo razodel skrito naravnanost src in povrnil vsakemu po njegovih delih in po njegovem sprejetju ali odklonitvi milosti.