III. Učinki birme

1302 Iz obhajanja izhaja, da je učinek zakramenta birme polno izlivanje Svetega Duha, kakor je bilo nekoč podeljeno apostolom na binkoštni dan.

1303 Zaradi tega birma prinaša rast in poglobitev krstne milosti:

- globlje nas zakorenini v božje sinovstvo, ki nam daje klicati “Aba, Oče” (Rim 8,15);

- trdneje nas zedini s Kristusom;

- poveča v nas darove Svetega Duha;

- spopolni našo povezanost s Cerkvijo (prim. C 11);

- podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime, in da se ne bi nikoli sramovali križa (prim. DzS 1319; C 11; 12):

Spominjaj se torej, da si prejel duhovno znamenje, Duha modrosti in umnosti, Duha sveta in moči, Duha vednosti in pobožnosti, Duha svetega strahu, in ohranjaj to, kar si prejel. Bog Oče te je zaznamoval s svojim znamenjem, Kristus Gospod te je potrdil in je v tvoje srce položil poroštvo Duha (sv. Ambrož, Myst. 7,42).

1304 Kakor krst, katerega dovršitev je, se tudi birma podeljuje samo enkrat. Birma namreč vtisne v dušo neko neizbrisno duhovno znamenje, “character” (prim. DzS 1609). To je znamenje za to, da je Jezus Kristus zaznamoval kristjana s pečatom svojega Duha in ga odel z močjo od zgoraj, da bi bil njegova priča (prim. Lk 24,48-49).

1305 To neizbrisno znamenje izpopolni skupno duhovništvo vernikov, prejeto pri krstu, in “birmanec prejme moč za to, da bi Kristusovo vero izpovedoval javno, in sicer nekako v moči službe (quasi ex officio)” (STh 3,72,5, ad 2).