2. člen: "Oče naš, ki si v nebesih"

I. “Upamo si približati se z vsem zaupanjem”

II. “Oče!”

III. Oče “naš”

IV. “Ki si v nebesih”