V. Sveto pismo v življenju Cerkve

131 “V božji besedi je vsebovana tolikšna sila in moč, da je ta božja beseda za Cerkev opora in življenjska čilost, za otroke Cerkve trdnost vere, hrana duše ter čisti in neusahljivi studenec duhovnega življenja” (BR 21). “Kristusovim vernikom mora biti na široko odprt dostop do Svetega pisma” (BR 22).

132 “Naj bo preučevanje Svetega pisma tako rekoč duša svete teologije. Iz te svetopisemske besede dobiva zdravo hrano in sveto moč tudi služba besede, to je dušnopastirsko pridiganje, kateheza in sploh vsak krščanski pouk, v katerem mora zavzemati odlično mesto liturgična homilija” (BR 24).

133 Cerkev “vse v Kristusa verujoče (...) močno in na poseben način spodbuja, naj si s pogostnim branjem Svetega pisma pridobijo 'vzvišeno spoznanje Kristusa Jezusa’ (Flp 3,8). 'Nepoznanje Svetega pisma namreč pomeni nepoznanje Kristusa’/sv. Hieronim/” (BR 25).

NA KRATKO

134 “Omnis Scriptura divina unus liber est, et ille unus liber Christus est, quia omnis Scriptura divina de Christo loquitur, et omnis Scriptura divina in Christo impletur – Vse Sveto pismo je ena sama knjiga, in ta ena knjiga je Kristus, kajti vse Sveto pismo govori o Kristusu, in vse Sveto pismo se v Kristusu izpolnjuje” (Hugo od sv. Viktorja, Noe 2,8).

135 “Sveto pismo vsebuje božjo besedo in je v resnici božja beseda, ker je navdihnjeno” (BR 24).

136 Bog je avtor Svetega pisma kot navdihovalec njegovih človeških avtorjev; Bog deluje v njih in po njih. S tem daje gotovost, da njihovi spisi brez zmote učijo zveličavno resnico (prim. BR 11).

137 Razlaga navdihnjenega Svetega pisma mora biti pozorna predvsem na to, kaj hoče Bog razodeti po svetih pisateljih za naše zveličanje. “To, kar prihaja od Duha, umevamo v polnosti samo po delovanju Duha” (Origen, hom. in Ex. 4,5).

138 Cerkev sprejema 46 knjig Stare in 27 knjig Nove zaveze, ki jih ima v časti kot navdihnjene.

139 Štirje evangeliji zavzemajo središčno mesto, ker je njihovo središče Kristus.

140 Enota obeh zavez izvira iz enote božjega načrta in razodetja. Stara zaveza pripravlja Novo, medtem ko Nova dovršuje Staro; obe se medsebojno razjasnjujeta; obe sta resnična božja beseda.

141 “Cerkev je Sveto pismo vedno spoštovala podobno kakor Gospodovo telo” (BR 21); oba hranita in usmerjata vse krščansko življenje. “Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi” (Ps 119,105; prim. Iz 50,4).