I. Poslušnost vere

144 Biti poslušen (“ob-audire”) v veri pomeni svobodno se podrediti poslušani besedi, ker za njeno resničnost jamči Bog, resnica sama. Sveto pismo nam predstavlja Abrahama kot vzor te poslušnosti, Devica Marija je njeno najpopolnejše uresničenje.

Abraham – “oče vseh verujočih”

145 Ko pismo Hebrejcem hvali vero pradedov, posebej poudarja Abrahamovo vero: “Ker je Abraham veroval, je poslušal klic, naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre” (Heb 11,8; prim. 1 Mz 12,1-4). Po veri je živel kot tujec in kot romar v obljubljeni deželi (prim. 1 Mz 23,4). Po veri je bila Sara voljna spočeti sina obljube. Po veri je končno Abraham daroval svojega edinega sina v žrtev (prim. Heb 11,7).

146 Tako Abraham uresniči opredelitev vere iz pisma Hebrejcem: “Je pa vera temelj tistega, v kar upamo, zagotovilo tistega, česar ne vidimo” (Heb 11,1). “Abraham je veroval Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost” (Rim 4,3; prim. 1 Mz 15,6). Zaradi te močne vere (prim. Rim 4,20) je postal Abraham “oče vseh, ki verujejo” (Rim 4,11.18; prim. 1 Mz 15,5).

147 O tej veri Stara zaveza obilno pričuje. Pismo Hebrejcem hvali vzorno vero starih; “zaradi nje so namreč dosegli priznanje” (Heb 11,2.39). Toda “Bog je za nas poskrbel nekaj boljšega, da bi namreč ti ne dosegli popolnosti brez nas”; milost vere v njegovega Sina Jezusa, “voditelja in dopolnitelja vere” (Heb 11,40; 12,2).

Marija – “blagor ji, ki je verovala”

148 Devica Marija na najpopolnejši način uresničuje poslušnost vere. V veri sprejme Marija oznanilo in obljubo, ki ju prinaša angel Gabriel, verujoč, da “Bogu ni nič nemogočega” (Lk 1,37; prim. 1 Mz 18,14) in da svojo pritrditev: “Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi” (Lk 1,38). Elizabeta jo je pozdravila: “Blagor ji, ki je verovala, zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod” (Lk 1,45). Zaradi te vere jo bodo blagrovali vsi rodovi (prim. Lk 1,48).

149 Vse življenje, vse do poslednje preizkušnje (prim. Lk 2,35), ko je njen sin Jezus umrl na križu, njena vera ni omahovala. Marija ni nehala verovati v “izpolnitev” božje besede. Tako Cerkev časti v Mariji najčistejše uresničenje vere.